Netwerk Lokale Digitale Democratie van start

Datum 28-11-2018

Hoe ziet de democratie van de toekomst eruit? En hoe beïnvloedt digitalisering de lokale democratie? Om dat te onderzoeken is het Netwerk Lokale Digitale Democratie opgericht. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie werd het officiële startsein gegeven voor het netwerk. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor het Netwerk.

Initiatiefnemers zijn het ministerie van BZK en de VNG. Zij werken daarin breed samen met gemeenten, beroepsverenigingen en diverse maatschappelijke organisaties. Projectleider Koos Steenbergen: “Het netwerk is opgericht om uit te zoeken hoe we digitale democratie op lokaal niveau vorm kunnen geven. We onderzoeken met elkaar diverse onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe je digitale participatietools inzet en hoe je ervoor zorgt dat mensen niet afhaken.”

Met digitale democratie kom je tot betere oplossingen voor maatschappelijke kwesties

Inclusiviteit

Eén van de hete hangijzers bij digitale democratie is inclusiviteit. Iedereen moet naar vermogen kunnen meedoen, ook als de democratie digitaal wordt. Daarvoor moet elke burger wel over voldoende vaardigheden en betrouwbare informatie beschikken om zich op de digitale snelweg te begeven. Aan de andere kant moeten ook ambtenaren en lokale politici vaardig genoeg zijn om met digitale inspraaktools om te gaan. Koos: “Digitale democratie biedt de kans om veel meer mensen bij beleid te betrekken. Goed geïnformeerde burgers kunnen bijvoorbeeld op elkaars ideeën en standpunten reageren. Zo kun je tot betere oplossingen voor maatschappelijke kwesties komen dan met alleen de traditionele inspraak. Daartegenover is er zeker ook het risico dat mensen afhaken. Om dit te voorkomen onderzoeken we in het netwerk wat werkt en wat niet.”

Coalities

Andere onderwerpen die op de agenda staan zijn open data, big data en het gebruik van open source participatietools. Per onderwerp gaan 5 à 10 gemeenten met elkaar en wisselende netwerkpartners aan de slag. Koos: “In deze coalities proeven zij de mogelijkheden, delen kennis en leren van elkaar. Maar we bekijken ook hoe de gevonden oplossingen hun weg kunnen vinden naar alle 380 gemeenten in Nederland. We kunnen bijvoorbeeld een toolkit ontwikkelen of opschalingstrajecten opstarten.”

Niet alleen burgers, ook ambtenaren en lokale politici moeten vaardig genoeg zijn om met digitale democratie om te gaan.

Manifest

De richting waar het met de digitale democratie heen moet, wordt opgetekend in een manifest. Koos: “Begin volgend jaar lanceren we een manifest met daarin een reeks gezamenlijke uitgangspunten, basisprincipes die de digitale democratie in de juiste richting sturen. Maar voor het zover is, zijn er tal van vragen die we willen onderzoeken. Ik nodig gemeenten die werk willen maken van digitale democratie dan ook van harte uit mee te doen in het Netwerk Lokale Digitale Democratie.”