Meld je aan voor de Summer Schools Lokale Digitale Democratie

Datum 31-05-2019

Digitalisering biedt kansen én belemmeringen voor de lokale democratie. Op 21 juni, 5 juli en 19 juli onderzoeken we beide kanten en zoomen in op de impact die digitalisering heeft op de verschillende rollen in het lokaal bestuur. Raadsleden, bestuurders, griffiers, ambtenaren, inwoners en journalisten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

21 juni: Digitaal bruggen slaan 

Digitalisering biedt volop kansen voor nieuwe vormen van democratische besluitvorming. Online meebeslissen over de inrichting van een park of het digitaal verdelen van een deel van de gemeentebegroting tussen verschillende dorpsinitiatieven. Wat kunnen we van de huidige experimenten leren en hoe sluiten representatieve en participatieve democratie op elkaar aan? Lees hier verder

5 juli: Waarheid, invloed en mediawijsheid 

Waarheidsvinding, beeldvorming en oordeelsvorming over politieke kwesties vindt door de opkomst van sociale media meer online, in grotere openheid en in interactie met anderen plaats.Desinformatie, online bedreigingen en vergroten van tegenstellingen lijken hiervan de keerzijde te zijn. Hoe kunnen raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners en journalisten omgaan met de digitalisering van de politieke arena? Lees hier verder

19 juli: Informatie is macht

Wie is de eigenaar van informatie in de lokale democratie? Een fundamentele vraag ten grondslag ligt aan onze democratie. Transparantie, toegankelijkheid en eigenaarschap van informatie gaat immers over macht. Digitalisering biedt enerzijds volop kansen voor openbaarheid en controlemogelijkheden. Anderzijds biedt digitalisering de mogelijkheid om grootschalig informatie te verzamelen over inwoners. Hoe ga je hiermee om? Lees hier verder

Op 29 augustus vinden Pop-up colleges Lokale Digitale Democratie plaats tijdens de Summer School Democratie in Nijmegen, met nog veel meer workshops en masterclasses over het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Meer informatie op www.summerschooldemocratie.nl

Kennisnetwerk

De digitalisering gaat steeds sneller en brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor de lokale democratie. Op 16 november 2018, de Dag van de Lokale Democratie, is een kennisnetwerk van start gegaan met als doel de kansen en belemmeringen van digitalisering in kaart te brengen. Het ministerie van BZK, VNG, de beroeps- en belangenverenigingen werken samen in dit netwerk. Meedoen kan door aan te melden voor de Summer Schools. 

Het kennisnetwerk opereert volgens de principes van co-design: dankzij de verschillende perspectieven en ervaringen van de deelnemers, leren en ontwerpen we samen handelingsperspectieven voor de lokale digitale democratie.

Voor vragen of aanvullende informatie, neem contact op met annajorien.prins@minbzk.nl