Meervoudige democratie in perspectief

Sfeerimpressie van een levendige themabijeenkomst
Datum 06-04-2018

In het Stadskantoor van Utrecht vond donderdagmiddag 5 april de derde themabijeenkomst van het Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur plaats. Met zo’n 60 deelnemers stonden we stil bij de meervoudige democratie: welke waarden staan daarin centraal, welke dilemma’s komen we tegen als we representatieve democratie willen verenigen met directe en participatieve vormen van democratie? Geerten Waling hield een historisch onderbouwd pleidooi voor een sterke positionering van de gemeenteraad. Julien van Ostaaijen benadrukte het belang van andere vormen van participatie: “Als je weet dat er zo weinig belangstelling is voor lokale democratie, dan is elke inwoner die je op een andere manier kan betrekken winst.”

Na deze inleidingen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de lokale praktijk van de meervoudige democratie: welke dilemma's en spanningen kom je daar tegen? Wat gaat goed, wat kan beter? En vooral: wat kun je in je gemeente doen voor een sterkere lokale democratie? En wat kunnen VNG, BZK en andere partners doen? Tijdens de plenaire afsluiting prikkelde Gijsbert van Es de aanwezigen met zijn reflectie en aanbevelingen: 1) Durf te vertellen waarom de raad belangrijk is voor de democratie, 2) praat en luister naar elkaar en 3) investeer in onderwijs over democratie en burgerschap. De opbrengsten van de themabijeenkomsten werden mooi in beeld gebracht door Nicolien Schermer, zie afbeelding. Het volledige verslag van de middag vind je op deze pagina rechts.