Magazine Dorps- en Wijkdemocratie

Vertegenwoordiging vanuit de kernen
Auteur Ben van Essen en Guido EnckevortAfzender Democratic ChallengeDatum 22-02-2018

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic Challenge voorbij op het gebied van gemeenschapsdemocratie. Gemeenschapsdemocratie gaat over de vraag hoe vitale gemeenschappen zichzelf organiseren en daarbij al of niet democratische principes hanteren.

In dit magazine wordt juist door de bril van inwoners naar democratie gekeken; “seeing like a citizen”. Bewonersinitiatieven in dorpen en wijken zijn sterk in opkomst. In al die initiatieven worden besluiten genomen. Hoe doen zij dat? Hanteren zij daarbij vormen van democratie? En verschillende die vormen van de representatieve democratie?