Lusten en lasten van de meervoudige democratie

Auteur Wim Voermans en Geerten WalingAfzender Directie Democratie en Burgerschap, Ministerie van BZKDatum 17-11-2017

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren volop met deze vragen. Ook op academisch niveau houdt dit thema de gemoederen bezig. De hoogste tijd om praktijkvoorbeelden en theoretische discussies goed op een rij te krijgen zodat we daar onze lessen uit kunnen trekken.

Wim Voermans en Geerten Waling schreven, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een rapport over de 'lusten en lasten van meervoudige democratie' en leggen de focus hierin op de lokale democratie. Zij gaan daarbij in op de vraag hoe representatie, participatie en deliberatie zich tot elkaar verhouden en scheppen meer helderheid in een soms verwarrende discussie. Ook nemen zij praktijkvoorbeelden onder de loep en geven zij aan de hand van theorieën duiding aan de dilemma’s die zich hierbij soms voordoen.

Bekijk hiernaast het rapport 'lusten en lasten van meervoudige democratie' en doe inspiratie op voor jouw lokale democratie.