Lokale Digitale Democratie

De digitalisering gaat steeds sneller en brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor de lokale democratie. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het democratisch bestel en ondersteunt lokale overheden bij het inspelen op de kansen én risico’s die door de technologische ontwikkelingen ontstaan. 

Vanuit Democratie in Actie wordt gewerkt aan een inclusieve en veilige lokale digitale democratie. Eén waarbij de techniek ondersteunend is aan het verwezenlijken van democratische uitgangsprincipes.

Een brede netwerkaanpak

Op de Dag van de Lokale Democratie, 16 november 2018, is een lerend netwerk van gemeenten, beroeps- en belangenverenigingen, private partijen en het ministerie van BZK van start gegaan. Met als doel samen de kansen en belemmeringen van digitalisering te onderzoeken, innovatieve praktijken te stimuleren en elkaar te ondersteunen in het leerproces. Op dit moment vinden deze activiteiten plaats in 2 coalities: de Proeftuin Lokale Digitale Democratie en het Kennisnetwerk Lokale Digitale Democratie. 

Kennisnetwerk Lokale Digitale Democratie

Het kennisnetwerk onderzoekt de impact van digitalisering op de lokale democratie in praktijk. De principes van co-design staan hierbij voorop: dankzij de verschillende perspectieven en ervaringen van deelnemers in het netwerk, leren en ontwerpen we samen handelingsperspectieven. In het afgelopen half jaar zijn digitale trends geïnventariseerd, vragen vanuit het netwerk opgehaald en getest op de netwerkbijeenkomst van 24 april. De vraag hoe digitalisering de rol van raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners en journalisten beïnvloedt en verandert bleek het meest urgent. Voor het beantwoorden van deze vraag, organiseert het netwerk 3 Summer Schools op 21 juni, 5 juli en 19 juli en Pop-up colleges op 29, 30 en 31 augustus.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft daarnaast, op verzoek van BZK, onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s van digitalisering voor onze democratie. Het advies dat in mei is verschenen komt aan bod tijdens de Summer Schools.

Summer Schools Lokale Digitale Democratie

Tijdens de Summer Schools Lokale Digitale Democratie onderzoeken we samen de impact van digitalisering, bekijken we innovatieve praktijken en bedenken we toekomstbestendige oplossingen. Het kennisnetwerk opereert volgens de principes van co-design: dankzij de verschillende perspectieven en ervaringen van de deelnemers, leren en ontwerpen we samen handelingsperspectieven voor de lokale digitale democratie.

21 juni: Digitaal bruggen slaan over hoe de digitalisering van het besluitvormingsproces de rollen verandert. Meer informatie en aanmelden 
5 juli: Waarheid, invloed en mediawijsheid over de digitalisering van de politieke arena. Meer informatie en aanmelden 
19 juli: Informatie is macht, over hoe digitalisering de informatie-verantwoordelijkheid verandert. Meer informatie en aanmelden 
29 augustus: Pop-up colleges tijdens de Summer School Democratie. Meer informatie op www.summerschooldemocratie.nl

Proeftuin Lokale Digitale Democratie

In de Proeftuin Lokale Digitale Democratie staat het onderzoeken en (uit)testen van de toegevoegde waarde van (open source) digitale participatietools centraal. Bewoners willen graag meer directe invloed op politiek en besluitvorming. En gemeenten zoeken juist naar manieren om meer mensen bij de democratie te betrekken. In het licht van de toenemende digitalisering is een project gaande om die betrokkenheid te vergroten door online methoden in te zetten.

Er zijn verschillende tools en programma’s waarmee gemeenten hun bewoners een stem kunnen geven over lokale onderwerpen. De tools en programma’s zijn open source: iedereen kan ze dus gebruiken en aanpassen. De programma’s worden al gebruikt door verschillende Europese steden, o.a. een aantal die eerder bij het EU D-CENT project waren aangesloten. 

Wilt u meer weten over het ontstaan van de tools en bent u benieuwd hoe u ze zelf in uw gemeente kunt gebruiken? Bekijk dan de praktische handreiking inclusief stappenplan. 

Aanmelden

Het is nog steeds mogelijk deel te nemen aan de proeftuin. Ook kun je op aanvraag toegang krijgen tot Pleio community lokale digitale democratie. Daarnaast zoeken we nog enthousiaste gemeenten die zich bij het netwerk aansluiten en projecten willen opstarten. Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u terecht bij koos.steenbergen@minbzk.nl.