Lokale Digitale Democratie

De digitalisering gaat steeds sneller en brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor de lokale democratie. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het democratisch bestel en ondersteunt lokale overheden bij het inspelen op de kansen én risico’s die door de technologische ontwikkelingen ontstaan. 

De digitalisering gaat steeds sneller en brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor de lokale democratie. Vanuit Democratie in Actie wordt gewerkt aan een inclusieve en veilige lokale digitale democratie. Eén waarbij de techniek ondersteunend is aan het verwezenlijken van democratische uitgangsprincipes.

Een brede netwerkaanpak

De samenwerking met gemeenten, publieke en private organisaties krijgt vorm in een netwerk. De netwerkpartners zullen in verschillende coalities (o.a. in pilotprogramma’s) innovatieve praktijken stimuleren. Verder worden de deelnemers ondersteund in het leerproces hoe de succesvolle elementen op te schalen.

Op de Dag van de Lokale Democratie, 16 november 2018, gaat het netwerk van start. In het najaar worden vervolgens de eerste activiteiten in gang gezet. Gedurende 2019 zullen de deelnemers aan het netwerk gezamenlijk opvattingen ontwikkelen over wat de voortschrijdende digitalisering vraagt van actoren binnen de lokale democratie. Dit zal resulteren in een manifest waarin gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd worden. Dit manifest zal sturend zijn voor de richting waarin lokale overheden aan digitale democratie werken.
De Raad voor het Openbaar Bestuur is daarnaast, op verzoek van BZK, onderzoek gaan doen naar de kansen en risico’s van digitalisering voor onze democratie. Mei 2019 is dit advies en de aanbevelingen meegenomen binnen de hierboven beschreven netwerkaanpak.

Proeftuin Lokale Digitale Democratie

Bewoners willen graag meer directe invloed op politiek en besluitvorming. En gemeenten zoeken juist naar manieren om meer mensen bij de democratie te betrekken. In het licht van de toenemende digitalisering is een project gaande om die betrokkenheid te vergroten door online methoden in te zetten. In de Proeftuin Lokale Digitale Democratie staat het onderzoeken en (uit)testen van de toegevoegde waarde van (open source) digitale participatietools centraal.

Er zijn verschillende tools en programma’s waarmee gemeenten hun bewoners een stem kunnen geven over lokale onderwerpen. De tools en programma’s zijn open source: iedereen kan ze dus gebruiken en aanpassen. De programma’s worden al gebruikt door verschillende Europese steden, o.a. een aantal die eerder bij het EU D-CENT project waren aangesloten. 

Wilt u meer weten over het ontstaan van de tools en bent u benieuwd hoe u ze zelf in uw gemeente kunt gebruiken? Bekijk dan de praktische handreiking inclusief stappenplan. 

Aanmelden

Het is nog steeds mogelijk deel te nemen aan de proeftuin. Ook kun je op aanvraag toegang krijgen tot Pleio community lokale digitale democratie. Daarnaast zoeken we nog enthousiaste gemeenten die zich bij het netwerk aansluiten en projecten willen opstarten. Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u terecht bij koos.steenbergen@minbzk.nl.