Lokale Democratie in Beweging

Datum 07-11-2017

Het programma Lokale Democratie in Beweging is een gezamenlijk programma van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters,  griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het lokaal bestuur staat voor grote opgaven die in verbinding met de omgeving moeten worden aangepakt. Het programma Lokale Democratie in Beweging faciliteert de partijen binnen het gemeentehuis dit in goed samenspel effectief op te pakken.