Lokale democratie

Donderdag 14 juni vond de eerste van zes ontwerpsessies van ‘Democratie in Actie’ plaats. Dit nieuw te vormen programma wordt gebouwd op de input…

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan hier.

Wat gaan we doen?…

De serious game ‘Blik op Bestuur’ is een hulpmiddel om met elkaar, binnen raad of Staten, tussen volksvertegenwoordiging en college, ambtelijke…

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een campagne in aanloop naar de…

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit…

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving.…

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een…

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te bieden aan burgers die zelf maatschappelijke…