Landelijke dag van Kinderburgemeesters

Datum 02-10-2019

Afgelopen zaterdag waren 30 kinderburgemeesters bij elkaar voor de vierde Landelijke Dag van Kinderburgemeesters. Dit jaar waren de kinderburgemeesters te gast in gemeente Stichtse Vecht.

Na een welkomstwoord door burgemeester Yvonne van Mastrigt en kinderburgemeester Britt Klomp van Stichtse Vecht begon de dag officieel met een foto op het bordes. Gevolgd door de opening van een pop-up museum van kinderambtsketens. Voor 1 dag waren 30 ambtsketens te zien in het Streekmuseum, die feestelijk werd geopend door de kinderburgemeesters.

Lintje doorknippen

Leren participeren in de lokale democratie
De landelijke dag stond dit jaar in het teken van het thema: We doen het samen. “Ik vind het belangrijk dat beslissingen over kinderen, mét kinderen worden gemaakt”, zegt Kinderburgemeester Britt. En dat kan dankzij het ambt van de kinderburgemeester. De kinderburgemeester zorgt ervoor, vaak samen met een kinderraad, dat de stem van kinderen van 9-12 jaar duidelijk wordt gehoord in de lokale politiek. En het aantal kinderburgemeesters neemt toe: op dit moment zijn er wel 45 kinderburgemeesters te vinden.

Tijdens de landelijke dag ontmoeten de kinderburgemeesters én hun ambtelijke begeleiders elkaar, wisselen ze ervaringen en ideeën uit en volgen ze workshops om hun ambt goed uit te kunnen oefenen.

Workshops
In de eerste workshop – hoe laat ik mijn stem horen – kwam de vraag naar voren hoe je ervoor kan zorgen dat je als kinderburgemeester de vertegenwoordiger bent van alle kinderen in je gemeente. De kinderburgemeesters barsten van de ideeën: “Met de wethouder Jeugd en burgemeester over je ideeën praten”. En om ideeën van andere kinderen op te halen gaven de kinderburgemeesters elkaar tips: “overleg met de jongerenraad op basisscholen” en “je kan tijdens het sporten en op scholen vertellen dat je kinderburgemeester bent en dat kinderen met ideeën bij jou terecht kunnen”, “een eigen emailadres helpt ook” en “gebruik sociale media”.

In de middag volgden de kinderburgemeesters nog twee workshops: een actieve workshop van Jantje Beton over buitenspelen, waarvoor ze uiteraard naar buiten gingen. Bij terugkomst beantwoorden ze samen de vraag: “Wat hebben kinderen nodig om buiten te spelen?” De derde workshop ging over diversiteit en werd verzorgd door Samen Sterk Zonder Stigma.

Meer kinderburgemeesters in Nederland
“Ik vind het belangrijk dat er kinderburgemeesters over het hele land komen”, zegt kinderburgemeester Remi Bakker van Renkum, “omdat ik de verbinding tussen kinderen en volwassenen groter wil maken”. Kinderen leren de lokale democratie kennen door de kinderburgemeester en de kinderraad en tegelijkertijd krijgt de gemeente inzicht in de wensen en behoeften van de jongste inwoners van hun gemeente. “Wij vinden het daarom heel belangrijk dat er in zoveel mogelijk gemeenten een kinderburgemeester komt”, zegt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. “Het geluid van kinderen mag veel meer gehoord worden. Dat doen jullie heel goed. Daarvoor wil ik jullie ook allen bedanken”.

Om gemeenten te helpen met het aanstellen van kinderburgemeesters is een handreiking opgesteld door de stichting KinderrechtenNU, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers, de Wethoudersvereniging en Democratie in Actie. Binnenkort zal de handreiking hier online beschikbaar komen.

Bekijk de video.

De dag werd uiteindelijk afgesloten met de bekendmaking dat de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters in 2020 in Leeuwarden zal zijn.

*De Landelijke Dag van Kinderburgemeesters wordt mede-mogelijk gemaakt door Democratie in Actie.

Foto Kinderburgemeesters