Kom naar het Democratiefestival!

Afzender DIADatum 22-08-2019

Op 30 en 31 augustus vindt het Democratiefestival plaats. Wij staan hier ook met een Democratie in Actie tent. Kom langs! Er staan veel interessante onderdelen op het programma, hieronder een paar in de spotlight.

Spotlight in ons programma:

Tijdens de Topografie van de Lokale Democratie nemen we u mee als ontdekkingsreiziger in een gesprek over de huidige stand van de lokale democratie en de ontwikkelingen die wij verwachten.  Wij voeren het gesprek aan de hand van de Atlas van de lokale democratie. De kaart ontsluit inzichten over de lokale democratie op een onorthodoxe manier. Welk scenario zie jij? Bereik je het bestuur vanuit het Engagement gebergte? Of drijven de gebieden onafwendbaar uit elkaar? Of verdwaal je in de woestijn van Technocratie of verdrink je in de Zee van Onbehagen? Dempen we zeeën en slaan we bruggen?

In het Adviseurs café kunt u terecht bij het Democratie in Actie team voor een goed gesprek en al uw vragen over de lokale democratie.

Hoe staat de (lokale) democratie ervoor? René Cuperus neemt je mee in zijn onderhoudende college Code rood, code oranje of code groen? over de lokale democratie. Is onze democratie in crisis of zitten we tijdelijk in een spannende overgang?

Er is toch geen opleiding tot politicus, of toch wel?!

Neem een kijkje in de college banken van de politiek voor campagnetijgers tot minister-president, tot starters.

Bewonersinitiatief en het Right to Challenge

Deze sessie gaat over het ondersteunen van deze beweging, onder meer met structurele financiering van de bewonersinitiatieven, en gaat over de Right to Challenge die deze financiering kan afdwingen. Bent u benieuwd hoe u gebruik kunt maken van het Right to Challenge kom dan langs in de Democratie in Actie tent.

Moreel leiderschap

Ten aanzien van de politiek en politici bestaan allerlei morele verwachtingen. Het goede voorbeeld geven, rechtvaardig, invoelend, begripvol en integer opereren. Moedige, eerlijk, transparant en integer besluiten nemen. Als het er om spant de rug recht te houden en anderen er op aan te spreken als iets niet deugt. Beslissingen motiveren en rechtvaardigen. Welke waarden en deugden zijn voor u leidend in het dagelijkse werk?  Is dit veranderd sinds u de stap naar het Democratiefestival zette?

Welke dilemma’s en spanningen ervaart u rondom voor u leidende waarden in de praktijk? Hoe blijft u trouw aan uzelf en hoe vind u de daarbij passende toon, houding en opstelling? 

Hoe zorgt u voor voldoende reflectie en feedback? Deze sessie prikkelt en zet aan tot (zelf) reflectie. U bevraagt en onderzoekt welke deugden en waarden leidend voor u zijn en gaat daarover in gesprek.

Poltiek Actief in Vogelvlucht

De cursus Politiek Actief in de gemeente is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek is de cursus zeer geschikt. Tijdens het Democratiefestival organiseren we de cursus als workshop in vogelvlucht. Waar de cursus normaal uit 5 avonden bestaat, krijg je tijdens de workshop een indruk van de cursus in 1,5 uur. Ontdek in de workshop hoe Nederland wordt bestuurd en wat de plaats van de gemeente daarin is, wat de taken en rollen van de gemeente zijn en hou jij daar zelf invloed op kunt uitoefenen! Geen voorkennis vereist.

Let op! Alleen op Vrijdag

Op vrijdag kunt u deelnemen aan Pop Up Colleges Lokale Digitale Democratie met als spreker de directeur van Open State Foundation Wilma Haan, David Bos van Duinoord begroot en Reinder Rustema van petities.nl.

Ook ontvangen wij Prof. Dr. Yvonne Donders lid van het College voor de Rechten van de Mens. Zij neemt ons mee in haar college Zolang we het maar eens zijn!? aan de hand van stellingen is er een interactieve zoektocht naar de vrijheid van meningsuiting in Nederland onder begeleiding van lid van het College voor de Rechten van de Mens Prof. Dr. Yvonne Donders.

Let op! Alleen op Zaterdag

Politiek filosoof Gerard Drosterij neemt u mee in zijn college: Het persoonlijke is de politiek: Ken jezelf als burger.

democratiefestival

Locatie
De campus is opgebouwd op het eiland VEUR LENT bij Nijmegen.

Kom je met de auto? Navigeer dan naar de Parmasingel in Nijmegen. Volg ter plekke de aanwijzingen op de borden en van de verkeersregelaars op! Vanaf de Parmasingel is het nog 5 – 10 minuten lopen naar de Summer School.

Kom je met het OV? Het is 20 minuten lopen of 8 minuten met de OV-fiets vanaf NS-station Nijmegen en Nijmegen Lent.