Kennisbank Samenspel

Opleidingsprogramma voor raadsleden

In dit programma staan de belangrijkste need-to-know’s voor nieuwe raadsleden. Opleidingsprogramma is samengesteld door het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden. Minister…

Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen

Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK, over de rolneming als raadslid en raad in…

Werkvormen vernieuwing lokale democratie

Lees hier het document met daarin de inventartisatie van 50 vernieuwende werkvormen en experimenten:

De tango van wethouder en ambtenaar

Een wethouder moet zich kunnen bewegen in een complex krachtenveld. Daarbij is samenwerking met de ambtelijke organisatie van cruciaal belang voor de wethouder.

Deze samenwerking kan…

Factsheet Raad op Pad

De gemeenteraad van Raalte ging op pad. Zonder eigen agenda, alleen om te luisteren naar de inwoners. Dat bepaalde de agenda voor de volgende raadsvergadering en sommige problemen werden daar…

Essay van challenge naar change

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit van de lokale democratie. Jornt van Zuylen en Bowy…

Brief raadsleden Verfris de democratie

Het initiatief "Verfris de democratie" roept aankomend raadsleden op om na de gemeenteraadsverkeizingen van 21 maart zich in te zetten voor democratische vernieuwing aan de hand van 10 beloften.…

Raadswerk is Maatwerk

Lees hier het rapport "Raadswerk is Maatwerk":

Draaiboek democratisch samenspel

Dit is een draaiboek om raadsleden handvatten te geven hoe zij het verschil kunnen maken in de meervoudige democratie - waarin vormen van representatieve en participatieve democratie elkaar raken…

Bouwstenen voor verandering in de lokale driehoek

Vind hier een nadere toelichting op de bouwstenen:

Versterking lokale driehoeken in het licht van democratische vernieuwing

Een rapportage n.a.v. vijf bijeenkomsten met burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers ter versterking van de onderlinge samenwerking: