Kennisbank Participatie

Essay 'De inwoner centraal'

Betrek inwoners bij vraagstukken die hen direct raken

Boudewijn steur, programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en…

Right to Challenge - stand van zaken Sept 2018

Right to Challenge en recht op overname in Nederland
Een inventarisatie van de stand van zaken (eerste helft 2018)

Rapport onderzoek naar burgerinitiatieven

De burger neemt het initiatief, inventarisatie en handreiking Burgerinitiatieven, van de Rekenkamer in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Rapport ‘Waardevol digitaliseren’ - Rathenau Instituut

Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel’