Kennisbank Participatie

Factsheet D'ran festival

Lees hier de factsheet van de Democratic Challenge over het democratisch festival in Twente: D'ran!

Factsheet DC KHOR II

Het dorp Rimburg had afgelopen zomer de primeur van KHOR II en ervaart nu hoe een tijdelijk kunstwerk een langdurig positieve invloed heeft op de
gemeenschap en een impuls geeft aan de…

Toolbox overheidsparticipatie & organisatieverandering

Veel gemeenten in Nederland hebben de weg naar méér overheidsparticipatie ingeslagen. Als gemeente wil je steeds beter aansluiten bij de initiatieven die in de samenleving ontstaan. En dat vraagt…

Factsheet Mooi, Mooier Middelland

Mooi, mooier Middelland is een experiment waarbij bewoners, ondernemers en de gemeente Rotterdam werken aan de verbetering van de wijk Middelland. Deze vorm van samenwerken is nieuw, zowel voor de…

Toolkit loting

Hoe te komen tot een representatieve groep bij loting en hoe verhoudt loting zich tot de wettelijke kaders? In de toolkit zijn de ervaringen met loting, de invulling van een loting en de redenen…

Handreiking burgertoppen voor gemeenten

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die een burgertop gaan organiseren, dit overwegen
of hiervoor worden benaderd vanuit de samenleving. Daarnaast bevat de handreiking ook handige…

Handreiking lokale referenda

Op lokaal niveau worden in Nederland met regelmaat gemeentelijke referenda georganiseerd. In deze handreiking vind je alle praktische tips voor de organisatie en inrichting van een referendum in…

Handreiking digitale democratie

De Handreiking Digitale Democratie beoogt voorbeelden te geven van bestaande digitale democratie praktijken. Daarnaast biedt het lokale overheden een leidraad om met de bestaande instrumenten aan…

Verkenning voor een democratieagenda

De naam van dit document is tevens het doel. In de verkenning voor een democratieagenda (november 2016) verkent het ministerie van BZK aan de hand van een tiental thema’s de mogelijkheden om de…

Magazine Burgerconferentie Gedeelde Waarden

Lees hier het magazine met de bevindingen, dillemma's en impressies van de conferentie:

Brochure Doe-democratie: Tips voor raadsleden, wethouders, ambtenaren en burgers

Lees hier de brochure van ProDemos met tips voor raadsleden, wethouders, ambtenaren en burgers over de Doe-democratie:

Samen leren en werken aan de stad

Lees hier de factsheet van de Democratic Challenge over hoe Utrechtse ambtenaren en initiatiefnemers met elkaar in gesprek gingen voor een betere samenwerking.