Kennisbank De Raad

Instrumenten voor de Raad. Democratie in Actie: van, voor en door gemeenten

Raadsledennieuws, nummer 1, februari 2019

Boudewijn Steur, programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, ministerie van BZK
Frank Speel, programmamanager Lokale democratie, VNG…

Rapport: Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden

Onderzoek naar ervaringen met nazorg en ondersteuning van bedreigde raadsleden.
Dit onderzoek is in opdracht van BZK en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden…

Kamerbrief over versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over haar voornemens om de integriteit van het lokaal bestuur te versterken en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten…

Kamerbrief werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over investering in een betere positie van politieke ambtsdragers. Dit in samenwerking met de VNG, Raadslid.nu en de Vereniging van…

Eindrapportage Trots op de Raad

Tips en aanbevelingen aan raadsleden, maar ook aan griffiers en burgemeesters. 'Trots op de Raad', een eindrapportage van een zestal bijeenkomsten in het hele land over hoe raadsleden,…

Opleidingsprogramma voor raadsleden

In dit programma staan de belangrijkste need-to-know’s voor nieuwe raadsleden. Opleidingsprogramma is samengesteld door het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden. Minister…