Rapport lusten en lasten van de meervoudige democratie

Wim Voermans en Geerten Waling schreven, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een rapport over de 'lusten en lasten van meervoudige democratie' en leggen de focus hierin op de lokale democratie. Zij gaan daarbij in op de vraag hoe representatie, participatie en deliberatie zich tot elkaar verhouden en scheppen meer helderheid in een soms verwarrende discussie. Ook nemen zij praktijkvoorbeelden onder de loep en geven zij aan de hand van theorieën duiding aan de dilemma’s die zich hierbij soms voordoen.

Bekijk hier het rapport 'lusten en lasten van meervoudige democratie'