Handreiking 'Grip op regionale samenwerking'

De handreiking is een samenwerkingsproject van de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (in samenspraak met de VNG en Raadslid.nu) en is aangeboden aan alle gemeenteraden in Nederland.

Deze handreiking is specifiek ontwikkeld voor raadsleden en griffiers. Het doel ervan is om aanknopingspunten te bieden om als gemeenteraad grip op samenwerkingsverbanden te krijgen én te houden. De handreiking biedt daarnaast een overzicht van wat bestuurlijke samenwerking is en wat de (juridische) spelregels daarbij zijn.