Verslag gesprekstafels ‘Ontwerpsessie Democratie in Actie Haarlem’ 21 juni 2018