Handreiking digitale democratie

De Handreiking Digitale Democratie beoogt voorbeelden te geven van bestaande digitale democratie praktijken. Daarnaast biedt het lokale overheden een leidraad om met de bestaande instrumenten aan de slag te gaan.

Deze handreiking is praktisch van aard, en omvat geen uitgebreide wetenschappelijke analyse van ‘de’ digitale democratie. Beschreven zijn praktijkervaringen op lokaal niveau, die naar voren kwamen tijdens gesprekken, bijeenkomsten en workshops in het afgelopen jaar.