Essay 'De inwoner centraal'

Betrek inwoners bij vraagstukken die hen direct raken

Boudewijn steur, programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Frank Speel, programmanager Lokale Democratie bij de VNG, beschrijven in hun essay hoe belangrijk het is om inwoners te betrekken bij vraagstukken die hen direct raken.

Ze geven antwoord op vragen als ‘Hoe speelt de overheid in op de betrokkenheid van inwoners?’ en 'Hoe ga je om met de uitkomsten van participatie?'.