Instrumenten voor de Raad. Democratie in Actie: van, voor en door gemeenten

Raadsledennieuws, nummer 1, februari 2019

Boudewijn Steur, programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, ministerie van BZK
Frank Speel, programmamanager Lokale democratie, VNG