Eindrapportage Trots op de Raad

Tips en aanbevelingen aan raadsleden, maar ook aan griffiers en burgemeesters. 'Trots op de Raad', een eindrapportage van een zestal bijeenkomsten in het hele land over hoe raadsleden, burgemeesters en wethouders het aanzien van de gemeenteraad kunnen vergroten.