Aan de slag met lokale democratie

Vernieuwing en versterking van lokale democratie - veel gemeenten zijn hier al actief mee bezig.

06/11/2018
De maandelijkse vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners gaat omhoog. Het…
31/10/2018
Op zaterdag 15 december 2018 vindt het allereerste Nationaal Gemeenteraadsdebat plaats. Ruim 150…
05/04/2018

'De Gemeenteraad': een historische schets

Op donderdag 29 maart, de dag van de installatie van de nieuwe gemeenteraden, is het boek 'De…
27/03/2018

Op weg naar een meervoudige democratie

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er…
27/03/2018

Dilemma's voor een krachtigere gemeenteraad

Ieder jaar presenteert de VNG-denktank een rapport op een actueel thema waarin de inzichten vanuit…
21/03/2018

Overheidsparticipatie en de Omgevingswet: Gelijk speelveld

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en…
20/03/2018

Minister bij scholierendebat

Hoe kan onze democratie nog beter? Afgelopen donderdag ging minister Ollongren naar het Haags…
20/03/2018

Maatregelen intregriteit in het lokale bestuur

Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring…
19/03/2018

Right to Challenge: geen sprint, maar een marathon

‘Uitdaging!’ Of toch liever: ‘onderop', 'beweging’ of ‘samenwerking’? Ruim vijftig wijsvingers van…
15/03/2018

Raadsleden verdienen een betere toerusting

"Het is belangrijk dat politieke ambtsdragers, sleutelfiguren in de lokale democratie, de erkenning…
13/03/2018

Een Open Aanpak met E-democracy tools

Op welke manier kun je met digitale participatie-instrumenten, ofwel ‘E-democracy tools’, burgers…
05/03/2018

"Investeer in de gemeenschapsdemocratie"

Joop Hofman is directeur van participatiehuis de Rode Wouw en expert op het gebied van de…
27/02/2018

Elke Stem Telt: campagne moet drempels om te stemmen wegnemen

Vandaag start de campagne ‘Elke Stem Telt’ om zoveel mogelijk mensen op 21 maart naar de stembus te…
27/02/2018

‘Maak werk van de vitalisering van de democratie in uw gemeente’

Met deze oproep richt een groep van zo’n dertig raadsleden, wethouders, burgemeesters,…
22/02/2018

Magazine Dorps- en Wijkdemocratie

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic…
22/02/2018

Handreiking kernendemocratie

Veel gemeenten denken nadrukkelijk na over het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de…
22/02/2018

“Een trotse raad zorgt goed voor zichzelf”

"Maak onderscheid tussen wat de gemeenteraad als collectief doet en wat raadsleden als lid van een…
21/02/2018

OMOOC vernieuwing lokale democratie

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de…
19/02/2018

"De griffie is de bepalende schakel in democratische vernieuwing"

Heleen van Dijk is griffier van de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast is zij lid van de VNG-…
06/02/2018

Voorstelling in de Raadzaal

MATZER theaterproducties zet het verlangen naar betrokkenheid en politieke vernieuwing om in een…
06/02/2018

Wethouders in gesprek met minister over vernieuwing lokale democratie

Op 29 januari ging een grote groep wethouders met elkaar in gesprek over de vernieuwing van de…
06/02/2018

Het verhaal van de wereld

Op 7 februari is ‘Het verhaal van de wereld'. En het ontstaan van Code Oranje’ van burgemeester…
05/02/2018

“Samenwerken helpt. Verbinding zoeken en hierin wel authentiek blijven"

Roelie Bosch is al 12 jaar raadslid in de gemeente Almere. Daarnaast heeft zij een gezin met drie…
25/01/2018

Omroepen Gelderland bundelen krachten voor lokale democratie

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een…
22/01/2018

Raad in beraad

Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops…
17/01/2018

Democratisch toetsingskader voor bewonersinitiatieven

Vanuit de praktijk waarin bewoners initiatieven ontplooien voor hun eigen leefomgeving in Sint-…
17/01/2018

D'RAN Festival

Het begon als een initiatief van twee griffiers om de gemeenteraden in Twente op een andere manier…
06/12/2017

Burgers en overheden als partners naar co-creatie en co-productie

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend…
06/12/2017

Lusten en lasten van de meervoudige democratie

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren…
06/12/2017

Gemeenschapskunst met KHOR II in Rimburg

Bouwen in en bouwen aan de lokale democratie; letterlijk en figuurlijk. Aan de hand van theater en…
28/11/2017

Toolbox overheidsparticipatie & organisatieverandering

Een toolbox met een tiental praktijkvoorbeelden uit tien verschillende gemeenten. Hoe verbeteren…
28/11/2017

Factsheet Raad op Pad

Raalte heeft negen dorpskernen en er is maar één manier om er echt achter te komen wat er speelt:…
28/11/2017

Factsheet Mooi, Mooier Middelland

De wijk Middelland (Rotterdam) mocht zelf beslissen over de uitgave van een budget van maar liefst…
28/11/2017

De Dag van de Lokale Democratie

Vrijdag 17 november 2017 was het zover, de Dag van de Lokale Democratie! In de Woonindustrie in…
17/11/2017

Van challenge naar change: Naar een lokaal democratisch akkoord

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende…
17/11/2017

VNG ontwikkelagenda lokale democratie 2017 - 2022

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en…
17/11/2017

#Ikverfrisdelokaledemocratie

Ben je van plan om raadslid te worden? Of wil je het in de volgende raadsperiode over een wat…
17/11/2017

Het democratisch zakboekje

Het cement in het bouwwerk van de democratie ben jijzelf. Wil je aan de slag? Dit boekje geeft je…
17/11/2017

Democratic Challenge

Wil je aan de slag met democratische vernieuwing? Zoek je voorbeelden, inspiratie of handreikingen…
14/11/2017

Aan de slag met Open Overheid

De website van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) publiceert regelmatig nieuwe content…
14/11/2017

Toolkit Loting

Bent u benieuwd naar de theoretische context van het fenomeen ‘loting’? Zoekt u motieven om loting…
10/11/2017

Laat je inspireren door Open Overheid

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid…