Inspirerende lokale democratie

Diverse gemeenten zijn al aan de slag gegaan, dit leverden veel voorbeelden en inspiratie op. Lees hier de inspirerende ervaringen van andere gemeenten.

Heleen van Dijk is griffier van de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast is zij lid van de VNG-…

MATZER theaterproducties zet het verlangen naar betrokkenheid en politieke vernieuwing om in een…

“Samenwerken helpt. Verbinding zoeken en hierin wel authentiek blijven"

Roelie Bosch is al 12 jaar raadslid in de gemeente Almere. Daarnaast heeft zij een gezin met…

Omroepen Gelderland bundelen krachten voor lokale democratie

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een…

D'RAN Festival

Het begon als een initiatief van twee griffiers om de gemeenteraden in Twente op een andere…

Lusten en lasten van de meervoudige democratie

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten…

Gemeenschapskunst met KHOR II in Rimburg

Bouwen in en bouwen aan de lokale democratie; letterlijk en figuurlijk. Aan de hand van theater…

Factsheet Raad op Pad

Raalte heeft negen dorpskernen en er is maar één manier om er echt achter te komen wat er speelt…

Factsheet Mooi, Mooier Middelland

De wijk Middelland (Rotterdam) mocht zelf beslissen over de uitgave van een budget van maar…

De Dag van de Lokale Democratie

Vrijdag 17 november 2017 was het zover, de Dag van de Lokale Democratie! In de Woonindustrie in…

Van challenge naar change: Naar een lokaal democratisch akkoord

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende…

VNG ontwikkelagenda lokale democratie 2017 - 2022

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en…

Democratic Challenge

Wil je aan de slag met democratische vernieuwing? Zoek je voorbeelden, inspiratie of…

Laat je inspireren door Open Overheid

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid…

Hulptroepen van de raad: de lokale rekenkamer

De lokale rekenkamer kan de raad helpen bij zijn controlerende rol door onderzoek te doen naar…

De griffier als spin in het web

Wat kan de griffier doen om de lokale democratie te versterken? Dat is de centrale vraag in het…

Onderzoek naar effectiviteit opkomstcampagne

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke…

Samen leren en werken aan de stad Utrecht

De gemeente Utrecht experimenteerde een jaar lang met een leertraject om de samenwerking tussen…

Experimenteren met de raad in Amersfoort

Hoe ga je als gemeenteraad om met de ‘kracht van de stad’? Hoe betrek je inwoners meer bij het…

Wat is Open Overheid?

Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebruiken, transparant zijn over wat er binnen de…

Breda Begroot: experimenteren met burgerbegrotingen

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom…

De Z-battle: experimenteren met burgerinspraak

In de gemeente Zeist experimenteert de gemeenteraad met burgerinspraak. Bijvoorbeeld met de Z-…

Grip op regionale samenwerking

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties…

Raadswerk is maatwerk

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van…

Hoe is het om voor de lokale politiek te werken?

Het werk van bestuurders en volksvertegenwoordigers is soms wat onzichtbaar. De hoogste tijd om…

Betrek jongeren bij de politiek met de Battle of Concepts

Neem een podcast op, zet jongeren in een escape room of organiseer een festival. Laat twintigers…

Hoe dan? De gemeenteraad in de meervoudige democratie

Hoe ga je als gemeenteraad aan de slag met meervoudige democratie? En hoe kun je op een andere…

Eerste Hulp Bij Overheidsparticipatie

Wat is overheidsparticipatie en hoe werkt het? Helaas bestaat hier geen blauwdruk voor. De…

We zijn begonnen: alles over de burgerbegroting

Wat hebben Antwerpen, Breda, Oss, Oldenbroek en Emmen met elkaar gemeen? Deze vijf gemeenten…

Hoe betrekken we jongeren meer bij de politiek?

Politiek is voor jongeren soms dicht bij huis en soms speelt het letterlijk op grote afstand.…

Aan tafel met het lokale bestuur

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde…

Versterking lokale driehoeken

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt…

Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie…

Hoe staat het ervoor met onze democratie?

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed?…

Een referendum: waarom en hoe?

Gemeenten organiseren regelmatig een referendum over een actueel lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld…

Democratie anno nu: het nieuwe samenspel

De overheid verandert van ‘alles regelen’, naar een overheid die ruimte biedt aan initiatieven…

De constructieve kracht van burgerparticipatie

“Een levende democratie staat of valt met de inzet en betrokkenheid van burgers.” Dat is de…

Doe-democratie: ondersteunen en versnellen

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te…

DNa-lab (Democratie Nabij)

Gedurende vier maanden is een groep mensen ondersteund bij hun initiatief om de lokale…

Acties om antidemocratische voedingsbodem weg te nemen

Wat te doen met groepen in de samenleving die de principes van onze democratische rechtsstaat…

Raadsleden in positie

Het raadswerk verandert constant. Het gaat altijd over belangrijke vraagstukken voor de inwoners…

Burgerconferentie Gedeelde waarden

Een goed gesprek met je buurman van 100 kilometer verderop. Dat was het idee tijdens de…