Verslag slotbijeenkomst estafette vernieuwing lokaal bestuur: de burger centraal

Deze bijeenkomst vond plaats op 17 januari 2019
Datum 28-01-2019

Verhoging participatie van burgers

Burgers willen dat hun stem vaker gehoord wordt, ook buiten verkiezingstijd. Om dit doel te bereiken richten mensen steeds vaker nieuwe vormen van burgerinitiatieven op. Niet alle burgers weten echter hoe ze een initiatief op de juiste manier moeten vormgeven. Het is daarom de taak van de overheid om participerende burgers te voorzien van de juiste middelen, zodat zij beter in staat zijn in dialoog te treden met het lokaal bestuur.

Inspirerende voorbeelden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur hebben met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur enkele inspirerende voorbeelden van moderne burgerparticipatie in kaart weten te brengen. Elke estafettebijeenkomst had een ander thema: participatie in sociaal beleid (Leeuwarden), de energietransitie (Amersfoort), leefbaarheid en veiligheid (Rotterdam) en burgerparticipatie in relatie tot de Omgevingswet (Haarlem).

Dicht bij het hart

Tijdens de slotbijeenkomst op 17 januari 2019 in Helmond, benadrukte de burgemeester onder meer dat vooruitgang in de samenleving vooral waarde heeft als iedereen in staat is er aan deel te nemen. Boudewijn Steur, programmamanager versterking democratie en bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, stelde tevens dat mensen vooral participeren als het onderwerpen betreft die hun dicht bij het hart liggen. Tegelijkertijd moet de overheid er rekening mee houden dat niet alle actieve burgers meteen ook participatieprofessionals zijn.

Lees het uitgebreide verslag van de bijeenkomst.