Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking

Datum 09-04-2020

Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee treedt de wet in werking. Op basis hiervan kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. De wet geldt in beginsel tot 1 september dit jaar.

Alle informatie op een rij

Wilt u weten wat deze tijdelijke wet betekent voor de besluitvorming in uw gemeente, provincie of waterschap? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? Op lokale-democratie.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de wet, een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden en allerlei praktische tools zoals video’s met voorbeelden van gemeenten, handreikingen en adviezen.

Webinars

Het programma Democratie in Actie biedt daarnaast enkele webinars over digitaal vergaderen en de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden:

  • Vrijdag 3 april vond een eerste webinar plaats met de titel ‘de lokale democratie en het Coronavirus’. Hierin lag het accent op de techniek. Het webinar heeft al plaatsgevonden en is te bekijken via deze link.
  • Vrijdag 10 april van 11 tot 12 uur is er een webinar ‘Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming’. Hierin gaan experts van het ministerie van BZK en van de VNG in op de juridische aspecten van de Spoedwet en de mogelijkheden die deze voor raden, staten en waterschappen biedt. Deelnemers kunnen zich hier nog voor aanmelden.
  • Vrijdag 10 april van 15 tot 16 uur is er een webinar ‘Online vergaderen en besluiten door raadsleden’. Ook voor dit webinar kunnen deelnemers zich nog aanmelden.

De laatste twee webinars vinden weliswaar plaats op Goede Vrijdag, maar gelet op actualiteit van dit onderwerp is er toch gekozen om het webinar op deze dag te laten plaatsvinden.