Symposium ‘Blik op samenspel: Veranderende verhoudingen in bestuur en democratie’ op 28 maart

Datum 26-02-2019

Datum: donderdag 28 maart
Locatie: De Woonindustrie in Nieuwegein
Informeren - Leren – Uitwisselen - Netwerken

Veranderend samenspel in openbaar bestuur

Het openbaar bestuur staat ten dienste van de inwoners. Zij kiezen hun vertegenwoordigers en laten van zich horen. Dit betekent dat het openbaar bestuur dicht bij de inwoners op lokaal niveau moet acteren. Maar soms is acteren op regionaal niveau treffender en soms zelfs op nationaal of internationaal niveau. Het een sluit het ander niet uit. Maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak van overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en maatschappelijke organisaties. Want hoe houden we de wijk of regio leefbaar als bedrijven niet innoveren, als jongeren wegtrekken omdat opleidingskansen ontbreken, als woonvoorzieningen niet aansluiten op ouderen en mensen vereenzamen? Een samenspel van maatwerk en samenwerken als één overheid is dan nodig. Op deze manier zorgen we voor een representatief, weerbaar en slagvaardig openbaar bestuur. Dit samenspel kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de bestuurlijke verhoudingen, voor de overheidsfinanciering en voor de lokale democratie. Over deze onderwerpen en meer gaat dit symposium.

Voor bestuurders, vertegenwoordigers en ambtenaren

Het symposium is voor alle ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, en voor allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en steeds veranderende positie van het openbaar bestuur.

Delen en doen

We mikken op een enerverende gezamenlijke start met de introductie van de laatste Staat van het Bestuur, een bijdrage van minister Kajsa Ollongren en een prikkelende schets van het veranderende samenspel in het openbaar bestuur. Daarna kunt u in twee rondes kiezen uit een aantal deelsessies. Er is een grote variatie in onderwerpen, inrichting en activiteiten. Geen sessie is hetzelfde, maar de rode draad is dat u in alle sessies aan de slag gaat met het nieuwe samenwerken in het openbaar bestuur. Spreken de toekomstige financiële verhoudingen u aan? Houdt u zich liever bezig met het versterken van de lokale democratie? Of ziet u meer in het gezamenlijk oppakken van regionale opgaven? De keuze is aan u. Zorg tot slot dat u de bijzondere bijdrage van vlogger Rob Koops niet mist!

Globaal programma

12.00 uur Inlooplunch
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen en animatiefilm 'Staat van het Bestuur 2018'
13.15 uur Speech door Kajsa Ollongren, minister van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.30 uur Dilemma's in het veranderende samenspel door Martijn van der Steen, adjunct-directeur van de NSOB
14.00 uur Pauze
14.20 uur Eerste ronde deelsessies
15.15 uur Tweede ronde deelsessies
16.15 uur Vlog en quiz over inwoners en bestuurders door Rob Koops
16.35 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
16.45 uur Netwerkborrel

Schrijf u snel in

Alle informatie, het programma en de deelsessies vindt u op www.blikopsamenspel.nl. Via deze link kunt u zich ook inschrijven en kiezen uit het aanbod van deelsessies. Graag tot ziens op 28 maart 2019!