Spoedwet Digitaal vergaderen

Datum 27-03-2020

Vandaag heeft het kabinet ingestemd met de Spoedwet Digitaal vergaderen die het eenvoudiger maakt om raads- en commissievergaderingen te houden. Vanwege de corona-maatregelen kan in veel gevallen niet meer worden voldaan aan het vereiste van fysieke aanwezigheid van raadsleden. De Spoedwet wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd en de verwachting is dat de wet snel in werking zal treden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/ministerraad-stemt-in-met-spoedwetsvoorstel-digitale-besluitvorming