Samenwerking met provincies

Democratie in Actie
Datum 25-01-2019

Op dinsdag 22 januari 2019 mocht programmamanager Boudewijn Steur de publicatie van Studio Vers Bestuur in ontvangst nemen van Commissaris van de Koning, Andries Heidema, van de provincie Overijssel. De overhandiging was symbolisch voor de samenwerking met provincies in het programma Democratie in Actie.

Andries Heidema en Boudewijn Steur
Andries Heidema en Boudewijn Steur


Studio Vers Bestuur
Studio Vers Bestuur investeert in bestuurlijke innovatie en dialoog tussen overheid, maatschappelijke partners en inwoners.
Onder de noemer Studio Vers Bestuur ontstaat een netwerk van overheden, onderwijs-, kennisinstellingen, bedrijfsleven, inwoners en andere creatievelingen, die samen bouwen aan een Overijssels Platform waar kennis, ervaringen en mensen bij elkaar komen. Naast het platform zijn er ook (bestuurlijke) experimenten met daarnaast het volgen van goede voorbeelden en het delen van ervaringen. Allemaal met als doel om bestuur en samenleving dichtbij elkaar te brengen en houden.

Wat betekent het voor de overheid om meer te werken in de rol van samenwerkingspartner? Wat betekent dit voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie? Maar ook: wat betekent het als inwoners zelf een initiatief starten die niet (direct) past binnen de kaders? En wat vraagt dit van ambtenaren, bestuurders, maar ook inwoners in houding en gedrag om vervolgens op een goede manier invulling te kunnen geven aan een nieuwe rol. Deze en veel meer vragen willen we met jullie samen beantwoorden door binnen het netwerk te ontdekken, leren en delen. Haak dus vooral aan en doe mee!
Bron: Studio Vers Bestuur