Rotterdammers digitaal bereiken in tijden van corona

Datum 29-05-2020

Hoe ga je aan de slag met participatie als het coronavirus ervoor zorgt dat mensen elkaar niet kunnen ontmoeten? Door het land ziet Democratie in Actie verschillende voorbeelden hoe het contact met inwoners kan worden vormgegeven. Zo ook bij de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan het meedenken, meedoen en meebeslissen door inwoners van de stad. De gemeente is daarom hard aan de slag gegaan met de uitdaging om inwoners in deze tijd digitaal te bereiken.

Handreiking digitale participatie gemeente Rotterdam
Als onderdeel van het programma Betrokken Stad heeft de gemeente Rotterdam de handreiking Digitaal aan de slag met meedenkers, meedoeners en meebeslissers gemaakt. Hierin beschrijven zij de mogelijkheden om Rotterdammers digitaal te bereiken in deze tijd. Ook nu is de typische Rotterdamse doorzettingskracht en aanpakkersmentaliteit zichtbaar en voelbaar.
De handreiking bestaat onder andere uit een checklist, een overzicht van digitale instrumenten en de vormen van participatie op een rij en helpt ambtenaren de juiste keuze te maken in het aanbod van digitale tools. Enkele voorbeelden van Rotterdamse digitale interactie in coronatijd:

Participatie-app
De participatie-app Gemeentepeiler is een van de digitale middelen die de gemeente Rotterdam inzet om in contact te blijven met inwoners. Met deze gebruiksvriendelijke app voor op de smartphone kunnen inwoners van Rotterdam op een snelle en eenvoudige manier digitaal hun mening delen met de gemeente. De app komt in deze tijd goed van pas. De informatieavond over ‘meeuwen in Schiebroek’ kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Om toch een goed beeld te krijgen van de ernst van de meeuwenoverlast en de exacte locaties waar overlast ervaren wordt, organiseert de gemeente Rotterdam het komende broedseizoen een digitale peiling. Zij gebruiken daarvoor de app Gemeentepeiler. Rotterdammers worden opgeroepen om deel te nemen aan de peilingen over meeuwenoverlast die in deze app gehouden worden.

Digitaal zienswijzen indienen
De gemeente Rotterdam heeft het ook mogelijk gemaakt om digitale zienswijzen in te dienen op het bestemmingsplan Feyenoord City – Stadionpark. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om de ontwerpbesluitvorming op bepaalde gemeentelijke locaties fysiek in te zien. Voor geïnteresseerden die de stukken op papier wilden inzien, is een maatwerkoplossing geboden waarbij gevraagde stukken op papier zijn verzonden. Daarnaast was er de extra mogelijkheid om een zienswijze elektronisch – per e-mail – in te dienen. Het projectteam heeft de mogelijkheid geboden kleinere (bel)sessies te organiseren om vragen te kunnen beantwoorden en onderwerpen met stakeholders te bespreken. Ook heeft onlangs een digitaal voortgangsoverleg met stakeholders plaatsgevonden.

Digitale enquête
Op stoepen en fietspaden in Rotterdam is het door drukte soms onmogelijk om 1,5 meter afstand te kunnen houden. De gemeente en de Verkeersonderneming gaan daarom meer ruimte creëren voor wandelaars en fietsers, onder meer door parkeervakken en rijbanen tijdelijk anders in te richten. Burgers kunnen op een digitale kaart aangeven op welke stoepen en fietspaden er meer ‘coronaruimte’ nodig is.

Participatie organiseren met een podcast
De gemeente Rotterdam werkt samen met bewoners van Reyeroord aan het verbeteren van de wijk. Hiervoor wordt de podcast Radio Reyeroord+ gebruikt om de participatie te organiseren. In de podcasts kun je luisteren naar de verhalen, ervaringen of dromen die bewoners hebben met de wijk. De volgende podcast gaat over het participatietraject van de waterberging in Reyeroord. Als je de podcasts wilt horen en de nieuwsbrief wilt ontvangen, kun je je hiervoor aanmelden.

Meer lezen?