Organiserend vermogen dorpen basis leefbaarheid platteland

Datum 07-12-2018

Donderdag 29 november presenteerden de P10 (het verband waarin de 17 grootste plattelandsgemeenten van Nederland samenwerken) en Wageningen University & Research de resultaten van het onderzoek Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland.

Een van de conclusies is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land. Dat is goed nieuws, want de landelijke energie-, zorg- en andere transities gaan uit van actieve betrokkenheid van burgers. Het onderzoek laat ook zien dat wet- en regelgeving regelmatig belemmerend werken en dat daardoor de rol van gemeenten vaak lastig is. Toch kan er veel, als er voldoende creativiteit is. De P10 heeft direct een vijfpuntenplan opgesteld.

De P10 was opdrachtgever van het onderzoek. Voorzitter Ellen van Selm: “Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in wat bewoners beweegt, hoe initiatieven tot stand komen en waar initiatiefnemers tegenaan lopen. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen. Met onze lokale initiatieven, het organiserend vermogen en de eigenheid van onze dorpen hebben we iets te bieden. We kunnen helpen bij de grote opgaven waar we als land voor staan. Sterker nog, op basis van het onderzoek durven wij wel te stellen: zonder platteland geen leefbaarheid.”