Onthullend rapport 'Diversiteit in de raad'

Datum 20-02-2019

“Democratie is van ons allemaal. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen.” Met deze woorden nam René Bagchus, directeur Democratie en Bestuur bij het ministerie van BZK (tweede persoon links op de foto), het onderzoeksrapport Diversiteit in de raad: Bekend maar soms onbemind op maandag 18 februari in ontvangst. Het rapport, geschreven door dr. Soumia Akachar (tweede persoon rechts op de foto), is de uitkomst van een verkennend onderzoek naar de mate waarin diversiteit een rol speelt in het werk van raadsleden en de invulling die zij hieraan geven.

Kijk voor een verslag van de bijeenkomst en het rapport op www.raadsleden.nl.