Module over online debatteren gelanceerd

Datum 05-06-2020

Veel gemeenteraden hebben de afgelopen periode digitaal vergaderd. Dit was voor velen een grote omschakeling die leidde tot een andere manier van debatteren. Om raadsleden te ondersteunen bij het voeren van een goed online debat, ontwikkelde het Nederlands Debatinstituut in opdracht van Democratie in Actie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een module over online debatteren, onder meer over de spelregels van het online debat.

Effectief vergaderen
Goede vergaderafspraken dragen eraan bij dat een vergadering effectief kan verlopen. Ook als er digitaal vergaderd wordt. Het is van groot belang om de spelregels van tevoren goed met elkaar af te stemmen. Een aantal tips:

  • Maak vooraf afspraken over de interrupties die gepleegd kunnen worden.
  • Stel maximum spreektijden in zodat de spreker sneller tot de kern van het betoog komt. Dit komt de kwaliteit van de digitale vergadering ten goede, aangezien deelnemers aan een digitale vergadering vaak eerder hun concentratie verliezen dan bij een fysieke vergadering.
  • Maak een WhatsApp-groep met de deelnemende raadsleden waarin raadsleden kunnen aangeven dat zij een interruptie willen plegen. Zo wordt er voorkomen dat men door elkaar gaat praten, wat het volgen van een digitaal debat niet makkelijker maakt.

In de digitale leeromgeving voor raadsleden vind je de module Beter online debatteren.