Ministers vragen gezamenlijk advies over de lokale omroep

Datum 13-03-2019

Transparante democratie

Een belangrijke voorwaarde voor een vitale lokale democratie is een transparante democratie. Om deel te kunnen nemen aan de lokale democratie moeten inwoners voldoende op de hoogte zijn van de onderwerpen die spelen binnen hun gemeente of regio. Daarvoor is onafhankelijke en kritische media op lokaal en regionaal niveau noodzakelijk. Uit onderzoeken blijkt dat dit deel van de journalistiek financieel onder druk staat. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat er voldoende, onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau moet komen. Het kabinet stelt jaarlijks een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar voor het versterken van de onderzoeksjournalistiek. Dit geld is vooral beschikbaar voor de lokale en regionale journalistiek.

Financiering lokale omroepen

Het kabinet constateert daarnaast dat er op lokaal niveau steeds meer streekomroepen worden gevormd. Omdat dit bijdraagt aan professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze en financiering van de lokale omroepen. De ministers Ollongren (BZK) en Slob (Media) hebben daartoe een gezamenlijk advies gevraagd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur. Het advies verschijnt in september 2019. De commissie die het advies gaat voorbereiden, bestaat uit Piet Bakker, Joop Daalmeijer, Ton F. van Dijk, Guido van Nispen (voorzitter), Martha Riemsma, Huri Sahin en Miranda de Vries. De commissie krijgt ondersteuning van Olaf Smit en Jaap Visser.