Kick-off bijeenkomst ontwikkeltraject ‘Anders werken aan stad, dorp en land’

Datum 13-02-2019

Op donderdag 7 februari organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een kick-off bijeenkomst van het ontwikkeltraject ‘Anders werken aan stad, dorp en land’. Binnen dit traject bouwen achttien gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én met ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente.
Het ontwikkeltraject kent drie leerlijnen: leefbaarheid, duurzaamheid en stedelijke transformatie. De begeleiding van het traject ligt in handen van Floor Ziegler (Stadmakerscentrum), Nicole Rijkens-Klomp (Pantopicon) en Edwin van Uum (UUM - Unlimited Urban Management). 

Het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land is een samenwerking tussen het programma ‘Democratie in Actie’ en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Doel van het traject is het stimuleren van een integrale aanpak van ruimtelijk-maatschappelijke opgaven en nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeenten, ontwerpers en culturele instellingen tot stand te brengen. De resultaten en ervaringen worden in juni gedeeld tijdens een afrondende bijeenkomst.

Deelnemers in een kring

De volgende gemeenten nemen deel aan het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land:

Almere
Amersfoort
Amsterdam
Bergen Op Zoom
Borger-Odoorn
Breda
Heerlen
Heusden
Hoeksche Waard
Horst aan de Maas
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meerssen
Rotterdam
Schiedam
Súdwest Fryslân
Weert

Stimuleringsprogramma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap
Met de lancering van dit ontwikkeltraject geeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitvoering aan het programma 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'. Binnen dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds lokale en regionale initiatieven om te experimenteren met vernieuwende vormen van opdrachtgeverschap in de fysieke leefomgeving.
Het programma maakt onderdeel uit van de ‘Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020’ dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitvoert in opdracht van de ministeries van BZK en OCW.