Kennispunt voor lokale politieke partijen van start

Datum 18-02-2019

Het Kennispunt lokale politieke partijen is nu beschikbaar op www.lokalepolitiekepartijen.nl. De website bevat informatie over de organisatie, het campagne voeren, de oprichting van een lokale politieke partij inclusief hulp bij de invulling van een politieke functie. Ook is er een helpdesk en een forum waar vertegenwoordigers van lokale partijen met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Informatie over trainingen en opleidingen is eveneens opgenomen.

Wegwijzer lokale politiek

Hoe bestuur ik een politieke partij? Hoe werven we leden en stellen we een goede kandidatenlijst en programma vast? Hoe gaan we om met integriteit? Dit zijn een aantal concrete vragen waar lokale partijen soms antwoord op zoeken. Deze partijen, zonder afvaardiging in de Tweede Kamer en zonder ondersteuning van een landelijk bureau, moeten het vaak zelf bedenken. Op initiatief van het ministerie van BZK is daarom het Kennispunt lokale politieke partijen ingericht. 

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Voor een gezonde democratie is een verscheidenheid van partijen natuurlijk van groot belang... Daarom ben ik blij dat het kennispunt lokale politieke partijen start om lokale partijen de helpende hand te bieden.”  

Voor en door lokale politieke partijen

Met een enquête en klankbordgroepen hebben vertegenwoordigers van lokale politieke partijen meegedacht over de uitgangspunten, de inhoud en de werkwijze van een ondersteuningsstructuur. De respondenten gaven aan de informatie op een website te willen raadplegen met een mogelijkheid te mailen en te bellen met het Kennispunt. Uit de bijeenkomsten met de klankbordgroep kwam ook de wens naar voren om als lokale partijen onderling te kunnen overleggen, informatie te delen en elkaar te inspireren. Hiervoor is een forumfunctie ingericht in het Kennispunt. 

Wethouder mevrouw Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde): “Ik ben erg blij met het Kennispunt. Zo kunnen we als lokale politieke partijen ervaringen en kennis en kunde met elkaar delen, waar het anders lastig is om elkaar te vinden en te ontmoeten. Zo versterken we elkaar. We hoeven niet meer het wiel alleen uit te vinden omdat we geen landelijk eigen bureau hebben; dat is hiermee verleden tijd geworden.

Achtergrondinformatie

Het Kennispunt is tot stand gekomen in samenspraak met lokale politieke partijen, wordt verzorgd door ProDemos en wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

www.lokalepolitiekepartijen.nl