Innovatieve participatie versneller app 'THINK!' medio maart beschikbaar voor gemeenten

Datum 25-02-2019

“Haast u Langzaam.”

Met bovenstaande woorden herinnerde keizer Augustus, oprichter van het Romeinse rijk, zijn onderdanen eraan hoe belangrijk het is om een goede balans te vinden tussen urgentie en ijverigheid wanneer zij activiteiten verrichten. Voor gemeenteambtenaren is een goede balans hierin eveneens van groot belang. Vooral in het kader van participatietrajecten.

Participatie app: voor een passende aanpak
Wouter Bosch, programmamanager omgevingswet van de gemeente Kampen, ontdekte dat veel participatietrajecten snel met groot enthousiasme worden opgestart, maar paradoxaal genoeg vaak ook tot teleurstelling leiden bij procesregisseurs, college, raad en vooral inwoners. Om gemeenten te helpen deze teleurstelling te voorkomen, bedacht Wouter de ‘participatie versneller' app ‘THINK!’. De app zorgt voor een versnelling in het proces. Juist door aan de voorkant goed na te denken (THiNK!) over het doel van participatie per opgave, kan een goede keus gemaakt worden voor een passende aanpak en rolverdeling.

Wouter Bosch: “Het begon allemaal bij de Omgevingswet, omdat participatie ook daar een heel belangrijke pijler is. Ik ben toen voor onze gemeenteraad alles in beeld gaan brengen: wat alle implicaties en gevolgen zijn van de Omgevingswet voor de gemeenteraad. Dat heb ik een beetje onderverdeeld in rollen: een kaderstellende rol, volksvertegenwoordigende rol en controlerende rol. Toen heb ik ze met stickers laten kiezen wat ze het meest spannend vonden en het meest ingewikkeld? Toen kozen ze de as van volksvertegenwoordiging en proces, en dat is waar het precies bij participatie over gaat. Wat leg je neer bij je inwoners en wat spreek je met elkaar af? Hoe ga je het organiseren en hoe ga je om met de uitkomsten?”

“Nou het was dus voor mij helder, we moeten iets doen met de participatie. Vervolgens zag ik ook dat er meer apps zijn op het gebied van participatie. Ook Waddinxveen heeft een leuke app, waarmee ze kunnen communiceren met inwoners en vragen kunnen invullen. Zo halen ze allerlei informatie op, maar dat zit allemaal aan de voorkant. Het is allemaal leuk meteen met die inwoners aan de slag, maar wat mij dus opviel is dat er eigenlijk weinig van tevoren wordt nagedacht. Welke verwachtingen wekken we? Wat gaan we precies met de opbrengst doen? Is er geld? Is er ook ruimte om het besluit te beïnvloeden?”

“Toen kwam bij mij het idee dat je echt een soort handelingsperspectief moet maken. Een soort wetenschappelijke benadering van participatie. Dat je eigenlijk alle vragen die je jezelf zou moeten stellen in beeld brengt in de goede volgorde, in de volledigheid.”

Wouters idee resulteerde in een nieuwe app speciaal voor ambtenaren en raadsleden. De app herbergt een schat aan waardevolle inzichten en kan als een universeel instrument voor participatie-vragen ingezet worden. De app is ontwikkeld met steun van wethouder Geert Meijering, de gemeenteraad van Kampen, het ministerie van BZK en adviesbureau WagenaarHoes. De app is vanaf medio maart 2019 voor iedereen gratis beschikbaar in Google's PlayStore en Apple's App Store!

(Foto v.l.n.r.: Wouter Bosch (Programmamanager), Geert Meijering (Wethouder), François van Doesburg (bestuurslid VPNG), Co Verdaas)

 

THINK! app
THINK! app