Grote meerderheid gemeenteraden heeft digitaal vergaderd. Evaluatiecommissie geeft eerste indrukken

Datum 20-05-2020

Gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds het invoeren van de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming geeft 88% van de ondervraagde griffiers van gemeenteraden en een groot deel van die van de Provinciale Staten en de waterschapsbesturen aan dat er digitaal is vergaderd. Hiervoor is in het decentraal bestuur veel werk verzet. Dat blijkt uit de eerste tussenrapportage van de evaluatiecommissie die de uitvoering van de wet al tijdens de looptijd volgt.

Lees hierĀ het persbericht van de evaluatiecommissie

Lees hier het gehele rapport.