Gemeenteraden zijn uitgezonderd van verbod op samenkomsten

Datum 25-03-2020

Uit de onderstaande brief van de ministers van VWS en J&V aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s blijkt dat vergaderingen van gemeenteraden zijn uitgezonderd op het verbod van samenkomsten, vanwege het wettelijk verplichte karakter.

Brief: aanvulling aanwijzing covid-19