Fysiek of digitaal vergaderen in de anderhalvemetersamenleving?

Datum 11-06-2020

Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, leven er bij griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters juridische en praktische vragen over hoe in deze situatie het beste te vergaderen. Digitaal of fysiek met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM? Om te helpen bij de keuze biedt het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie het webinar ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving; digitaal of fysiek?’ op vrijdag 26 juni van 11.00 tot 12.00 uur.
 
Tijdens het webinar hoort u over de mogelijkheden en beperkingen van digitaal en fysiek vergaderen onder de huidige omstandigheden. We bespreken daarbij de overwegingen en dilemma’s die een rol spelen bij de keuze. Ook gaan we in op de juridische kaders en praktische mogelijkheden om in een ruimte fysiek bij elkaar te komen voor een vergadering. Daarnaast hoort u voorbeelden van overheden die hebben gekozen voor meer fysiek vergaderen of juist voor een uitbreiding van het digitaal vergaderen. En we bespreken de mogelijkheden voor inspraak en participatie van inwoners bij raadsbijeenkomsten.

Democratie in Actie werkt momenteel aan een handreiking ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’, die binnenkort beschikbaar is op deze website. We lichten de inhoud van deze handreiking toe tijdens dit webinar.

Aanmelden voor het webinar
U kunt zich nu aanmelden. Vragen kunt u stellen bij uw aanmelding, zodat we deze mee kunnen nemen tijdens het webinar. Ook tijdens het webinar is er ruimte voor vragen.