Digitaal vergaderen: een bruikbaar alternatief met beperkingen

Datum 15-07-2020

Vrijwel alle gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen hebben inmiddels ervaring met digitaal vergaderen. De belangrijkste vraag nu is hoe de terugkeer naar fysiek vergaderen moet worden ingericht. Dit blijkt uit de tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie voor de tijdelijke wet Digitale besluitvorming en beraadslaging. De commissie volgt de uitvoering en effecten van de tijdelijke wet tijdens de looptijd.

Bij gemeenten, provincies en waterschappen is een gevarieerde praktijk ontstaan met allerlei varianten van digitaal en fysiek vergaderen. Dat leidt tot soms ingewikkelde afwegingen over hoe een gelijk speelveld te garanderen voor alle deelnemers. In de tweede tussenrapportage ligt de nadruk vooral op de ervaringen van de volksvertegenwoordigers. Een meerderheid geeft aan dat het digitaal vergaderen goed is bevallen, beter dan verwacht. De helft vindt het een bruikbaar alternatief voor of goede aanvulling op fysiek vergaderen. Toch ervaart men ook nadelen. Zo is er minder interactie en debat en het contact met de achterban is lastiger. Hierdoor voelen raadsleden, statenleden en AB-leden zich gehinderd in hun rol als volksvertegenwoordiger. De commissie vindt het te kort door de bocht om dit alleen aan het digitaal vergaderen toe te schrijven, omdat de crisismaatregelen die vertegenwoordigende rol bemoeilijken.

Verder ervaren veel vertegenwoordigers beperkingen bij het kaderstellen en controleren van het bestuur. Raadsleden van oppositiefracties ervaren dit sterker dan raadsleden van collegepartijen. Dit heeft vermoedelijk te maken met de manier waarop veel colleges de gemeenteraad tijdens de crisis al dan niet hebben betrokken bij de besluitvorming over steunpakketten met budgettaire gevolgen. Volgens de commissie is dit een signaal dat de uitdagingen voor de lokale democratie in de coronacrisis niet alleen in het digitaal vergaderen liggen.

Lees het persbericht van de evaluatiecommissie

Lees het gehele rapport.