Cursus voor gemeenten: Politiek Actief

Datum 15-01-2019

Hoe word ik politiek actief? Op welke manier kan ik mijn invloed op de lokale besluitvorming vergroten? Hoe werkt de gemeente? Over deze onderwerpen en vergelijkbare vraagstukken komen deelnemers aan de cursus Politiek Actief meer te weten.
 

Politiek Actief
De cursus Politiek Actief biedt eenieder die interesse heeft om politiek actief te worden, de kans om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden. Het programma beschikt daarnaast over de ruimte voor burgers om kennis te nemen over hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op het lokale bestuur.

Inhoud programma
Wat kunnen deelnemers verwachten? Aan het eind van deze cursus is kennis vergaard over thema’s als ‘overtuigend debatteren’, ‘taken en rollen van de gemeenteraad’ en inspiratie opgedaan naar aanleiding van kennisdeling door gastdocenten uit het politieke veld. Middels een mix van praktische opdrachten, interactieve werkvormen, colleges van lokale gastdocenten en bijeenkomsten met lokale politici, nemen deelnemers een kijkje in de lokale politiek.

De cursus ‘Politiek Actief’ wordt op verschillende manieren aangeboden in uw gemeente, waaronder ook kosteloze cursusvormen. Als uw gemeente in aanmerking wil komen voor een gratis cursus, dient vóór 18 januari een aanmeldingsmail te worden verstuurd naar Anna Domingo (a.domingo@prodemos.nl).

Effect van de cursus
Uit het evaluatierapport cursus politiek actief van Julien van Ostaaijen, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg en wetenschappelijk adviseur bij ProDemos, blijkt dat deelnemers na het volgen van deze cursus actiever zijn geworden, hun kennis hebben vergroot en een positiever beeld van de politiek hebben gekregen

Meer info
Kijk op de site van Prodemos voor meer informatie over de inhoud van dit programma en de aanmeldingsprocedure.

“ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.” - ProDemos.