Breda Begroot: experimenteren met burgerbegrotingen

Datum 21-03-2017

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom met een burgerbegroting op wijkniveau. De gemeente had een duidelijke missie: de afstand tussen boekhouder en bewoner kleiner maken.

Bewoners van de Bredase wijken Princenhage en Prinsenbeek hebben op verschillende manieren heroverwogen waar het geld naartoe gaat. In Princenhage werden diverse thema’s door werkgroepen uitgewerkt. En bewoners van Prinsenbeek ontwierpen een spel waarmee spelenderwijs de prioriteiten en wensen van bewoners duidelijk worden. In beide wijken liet de gemeente het proces zoveel mogelijk aan bewoners over.

Stadsbreed vervolg

De ervaringen van de eerste twee pilots zijn positief en zorgen ervoor dat er een vervolg komt. Breda zet hoog in: de stad streeft naar een stadsbreed vervolg met burgerbegrotingen in alle wijken.

Ben jij benieuwd naar de burgerbegroting in Breda? Lees meer en probeer het ook!

Doelgroep