Aan de slag met Digitale Participatie in coronatijden

Datum 14-04-2020

Een sterke lokale democratie vraagt om contact en verbinding met inwoners. Door het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten tijdelijk niet mogelijk en kan het uitdagend zijn om inwoners te laten participeren. Het belang van digitale participatie is nu groter dan ooit. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden als het gaat om het digitaal laten participeren van inwoners. Vanuit Democratie in Actie zijn de afgelopen jaren verschillende mogelijkheden verkend voor het creëren van een inclusieve en veilige digitale lokale democratie. Graag bieden wij inzicht in de geleerde lessen, zodat inwoners mee kunnen blijven doen in deze tijd.

Toolkit Digitale Democratie

De Toolkit digitale democratie is een uitgebreide handleiding waarin het organiseren van een digitaal participatietraject stap voor stap wordt besproken. In deze handleiding zijn handige documenten te vinden zoals: informatieboekjes, handreikingen, infographics en linkjes naar interessante websites. De inhoud van de Toolkit is tot stand gekomen in de Proeftuin Digitale Democratie. Dit was een samenwerkingsproject tussen gemeenten en het Rijk, waarin gemeenten in staat werden gesteld te experimenteren met vormen van digitale democratie. De geleerde lessen en ervaringen van deelnemende (G5) gemeenten en de beroeps-en belangenverenigingen zijn meegenomen in de Toolkit.

Handreiking Digitale Democratie in Praktijk

De handreiking Digitale Democratie in de praktijk is een gids voor lokale overheden over het succesvol implementeren van digitale participatie-instrumenten. Deze handreiking is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, binnen de context van de Proeftuin Digitale Democratie. Deze handreiking is een aanvulling op de toolkit en opgesteld aan de hand van vraagstukken die door gemeenten zijn voorgedragen in de proeftuin. In de handreiking zijn voorbeelden te vinden van participatietools en stappenplannen om deze in te zetten en worden concrete adviezen en handige tips gegeven.

Aan de slag

Ons advies is om met behulp van bovenstaande hulpmiddelen zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de inzet van digitale participatiemiddelen. Juist nu kan dat de participatie en invloed van inwoners op publieke besluitvorming vergroten. Houd daarnaast het speciale gedeelte op deze website in de gaten waar voortdurend tips en voorbeelden te vinden zijn over het succesvol laten functioneren van de lokale democratie in deze tijd.

Vragen? Mail: diaservicepunt@vng.nl

Gerelateerde documenten