Hulptroepen van de raad: de lokale rekenkamer

Auteur O.a. VNG, Berenschot, BZKDatum 01-07-2015

De lokale rekenkamer kan de raad helpen bij zijn controlerende rol door onderzoek te doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk bestuur.

Raadsleden ervaren hun controlerende rol vaak als tijdrovend en het minst inspirerend. De inzet van hulptroepen als de rekenkamer(commissie) biedt daarvoor uitkomst. Maar het blijkt dat met name kleinere gemeenten over een niet of nauwelijks functionerende rekenkamer beschikken. Het Kamerlid Fokke heeft de minister opgeroepen om te komen met een actieplan. De minister heeft bij dit actieplan ingezet op het realiseren van meer gemeenschappelijke rekenkamers en op verbetering van de kwaliteit van het rekenkameronderzoek. Met het oog hierop zijn de budgetten en wijze van samenwerking tussen rekenkamers en rekenkamercommissies onderzocht.

Doelgroep