Hoe staat het ervoor met onze democratie?

Auteur Directie Democratie en BurgerschapAfzender Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed? Die vragen staan centraal in de Verkenning voor een Democratieagenda.

Wat blijkt? Nederlanders hebben vertrouwen in hun democratische systeem. Maar het vertrouwen in de werking van dat systeem is veel kleiner. Mensen zijn minder tevreden over het handelen van politici en over de politiek in het algemeen. Mensen hebben steeds vaker het gevoel dat de overheid hen niet hoort, niet serieus neemt en niet eerlijk en rechtvaardig behandelt. Ook willen zij meer dan eens in de vier jaar stemmen en op gezette tijden meer directe invloed op besluitvorming.

Aanhakers en afhakers

Actieve burgers mengen zich meer dan ooit in het openbaar bestuur. Zij willen meer verantwoordelijkheid en minder belemmeringen voor hun initiatieven. Naast deze aanhakers is er ook een groep afhakers. Zij voelen zich juist niet gehoord en uiten hun boosheid tegen de democratie. Bijvoorbeeld door te demonstreren tijdens vergaderingen van de gemeenteraad.

De Verkenning voor een Democratieagenda geeft een analyse van de huidige staat van onze democratie. Ook probeert de verkenning antwoord te geven op de vraag welke kansrijke vernieuwingen en zinvolle aanpassingen (op termijn) kunnen bijdragen aan een vitale en weerbare democratie. Deze verkenning is de basis voor een strategische Democratieagenda.

Meer weten over de Democratieagenda?

Bekijk ook de ‘Strategische kennisagenda vitale en weerbare democratie.’ Hierin worden de strategische thema’s van de Verkenning verder uitgediept en wordt een aa