Het verhaal van de wereld

En het onstaan van Code Oranje
Auteur Bert BlaseAfzender Boudewijn SteurDatum 06-02-2018

Op 7 februari is ‘Het verhaal van de wereld'. En het ontstaan van Code Oranje’ van burgemeester Bert Blase verschenen. In zijn roman schetst hij de noodzaak om tot bestuurlijke en democratische vernieuwing te komen.

Blase heeft een ambitieuze roman geschreven, waarin werkelijkheid en fictie in elkaar overlopen. Soms lijkt het alsof de lezer de memoires leest van een bestuurder in Nederland, waarna het verhaal plotseling weer kan transformeren in een andere verhaallijn. Het woord trasformatie is hier wel op zijn plaats, want Blase schetst in zijn boek de overgang van het ene historische tijdperk naar het andere. Daarbij beschrijft hij de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd, waarin mensen de vrijheid van geweten opeisen. Aan de hand van een voorouder van Blase, Johannes Barrenn, weerklinken de onzekerheden en het nieuwe bewustzijn uit die tijd. Blase constateert vervolgens dat wij ons nu in een soortgelijke transitie bevinden.

Hoewel het boek geen feitelijke kroniek is van het ontstaan van Code Oranje, komt het denken daarvan wel nadrukkelijk terug in het boek. Dikwijls zijn opvattingen terug te lezen als: “De traditionele politiek is failliet. Niet financieel, maar qua oplossend vermogen en gebrek aan innovatie. Politieke profilering, dwangmatig zoeken naar verschil, en doorgeschoten competitiedrang staan oplossingen vaker in de weg dan dat ze die dichterbij brengen. Ons politieke systeem is regelmatig een hindernis voor goede oplossingen en maar zelden de stimulator ervan”.

Blase is een optimist. Hij beschouwt de transformatie naar een nieuwe tijd, naar een nieuwe politiek als onvermijdelijk. Overal in de wereld ziet hij aanwijzingen die eenzelfde kant op wijzen. De transformatie zal waarschijnlijk niet in grote stappen geschieden, maar zal er uiteindelijk komen. “Het kenmerkt het verhaal van de wereld”, om het in zijn eigen woorden te zeggen, “hoe kleine gebeurtenissen kunnen uitgroeien en uiteindelijk levens fundamenteel kunnen veranderen. Waardoor een pril idee of prille handeling –íéder pril idee of íédere prille handeling –zomaar ongekende gevolgen kan hebben. Het is alleen niet te voorzeggen wat die gevolgen zijn. Maar het laat eens te meer zien dat je nooit kunt zeggen dat iets géén invloed heeft of dat een handeling zónder waarde is. Alles heeft effect, zonder dat dit op voorhand valt te overzien”.