Handige informatiekaarten bij een regionale energiestrategie (RES)

Datum 20-11-2019

Speciaal voor provinciale statenleden en waterschapsbestuurders die betrokken zijn bij een regionale energiestrategie (RES).

Gemeenten, waterschappen en provincies zijn aan zet om een Regionale Energiestrategie op te stellen. Daarvoor zijn nu 30 regio’s gevormd. De bedoeling is dat aan deze regionale energiestrategieën – afgekort in RES’en – binnen regio’s samen wordt gewerkt door (rijks)overheid, maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners. Maar wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Hoe kun je hier als statenlid of algemeen bestuurslid van een waterschap invloed op uitoefenen?

Informatiekaarten

In opdracht van Statenlidnu, de Unie van Waterschappen, Democratie in Actie* en het Nationaal Programma RES heeft de Argumentenfabriek overzichtelijke informatiekaarten gemaakt om statenleden antwoorden te geven op vragen omtrent de RES.

Op de informatiekaarten is te zien:

 • wat de RES inhoudt;
 • welke rollen statenleden en algemene bestuursleden van een waterschap hebben bij de RES en hoe ze deze kunnen invullen.
   
  Handvatten
  Met de informatiekaarten kunnen statenleden en waterschapsbestuurders afwegen vanuit welke rollen zij betrokken willen zijn bij de RES. Zo kan men kaders opstellen voor het ambitieniveau van het regionale bod of de opvattingen van inwoners in formele en informele RES-overleggen vertolken. Daarnaast bieden de kaarten handvatten om samen met andere volksvertegenwoordigers in de regio op te trekken om de rollen optimaal te benutten.
  Eerder schreef prof. dr. Marcel Boogers waarom het belangrijk is voor volksvertegenwoordigers om nauw betrokken te zijn bij de RES.

  Download de informatiekaarten
  Klik hiernaast op de kaarten bij 'Gerelateerde links' om de informatiekaarten te downloaden.
  Vragen of reageren? Neem contact op met Dries Bartelink of Majelle Verbraak van de Argumentenfabriek.
  Interesse in en vragen over innovatieve regionale samenwerking tussen volksvertegenwoordigers in de RES?
  Neem dan contact op met Annajorien Prins van Democratie in Actie
*Democratie in Actie is een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).