Griffiers aan de slag met ambitieus Democratiepact

Datum 15-11-2018

Namens de Vereniging van Griffiers ondertekende voorzitter Renée Wiggers in oktober dit jaar het Democratiepact, samen met Maarten Schurink, SG van het ministerie van BZK. Samen maken ze werk van het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Maar wat houdt het Democratiepact nu eigenlijk precies in? Renée Wiggers gaat in op de achtergrond ervan.

"Gemeenteraden en provinciale staten worden overspoeld met informatie. Waar het vroeger ging om schriftelijke voorstellen van het college, is nu sprake van een stortvloed aan stukken."

Informatiemakelaar

Informatie van beleidsmedewerkers, burgers en belangengroepen is beschikbaar in diverse, digitale vormen. De griffier vervult daarin de rol van informatiemakelaar. Renée: “De griffier is het schakelpunt in de informatiestroom. Hij, of zij, moet ervoor zorgen dat alle relevante informatie voor een goede besluitvorming beschikbaar is bij de raad. De belangrijkste ambitie in ons Democratiepact is daarom het beter toerusten van de griffier in zijn rol als informatiemakelaar."

 

Vraagbaak en sparringpartner

Het efficiënt organiseren en structureren van de informatiestroom is een van de basistaken van de griffier. Maar hij moet ook de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgen, weten wat er speelt en raadsleden actief ondersteunen. Inwoners van gemeenten en provincies zijn steeds meer betrokken en benaderen hun raads- en statenleden actiever, signaleert Renée. “Mensen willen meepraten over wat hen raakt en betrokken zijn bij de besluitvorming. Raadsleden spelen hierop in, maar ook de griffier heeft een rol. Die moet bijvoorbeeld in de gaten houden of alle relevante partijen om tafel zitten. Heb je iedereen te pakken en zijn alle mensen goed geïnformeerd? We merken ook dat veel nieuwe raadsleden niet goed op de hoogte zijn van de spelregels. Hen moet het vak van volksvertegenwoordiger echt nog worden bijgebracht. De griffier is dan vraagbaak en sparringpartner. Hij moet maximaal meehelpen om raden en staten goed te informeren, zodat zij een vruchtbaar debat kunnen voeren. Met als resultaat goede besluitvorming.”

Meesterschap

Met het Democratiepact spreekt de vereniging de ambitie uit te investeren in het meesterschap van de griffier. Met een professionalseringsagenda geeft de vereniging een impuls aan scholing en professionalisering. “Uit onderzoek blijkt dat griffiers schrikbarend weinig tijd aan scholing besteden”, vertelt Renée. “We wijzen leden er dan ook op dat het belangrijk is om jezelf permanent bij te spijkeren. We helpen hen daarbij door het bestaande scholingsaanbod toegankelijker te presenteren in de opleidingsgids, maar ook door nieuwe opleidingen te ontwikkelen, samen met universiteiten en marktpartijen.”

Scholingsfonds

Ook is er een scholingsfonds in het leven geroepen waar griffiers een beroep op kunnen doen als hun werkgever een opleiding niet betaalt. Verder wil de vereniging scholing beter laten aansluiten op de werkpraktijk door het aanbieden van e-learning en webinars. En tot slot wordt ook intercollegiaal leren gestimuleerd. Onder meer door gelegenheid te bieden voor intervisie en door ervaren griffiers in te zetten om (beginnende) collega’s te trainen.