Griffier

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van…

Ieder jaar presenteert de VNG-denktank een rapport op een actueel thema waarin de inzichten vanuit de gemeenten, de VNG en de wetenschap worden…

Op welke manier kun je met digitale participatie-instrumenten, ofwel ‘E-democracy tools’, burgers beter bij beleid en politiek betrekken? En hoe…

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf…

Heleen van Dijk is griffier van de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast is zij lid van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers, en van daaruit…

Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van…

Het begon als een initiatief van twee griffiers om de gemeenteraden in Twente op een andere manier te laten kijken naar regionale bestuurlijke…

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid transparanter maken. Laat je inspireren door…

De lokale rekenkamer kan de raad helpen bij zijn controlerende rol door onderzoek te doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid…

Wat kan de griffier doen om de lokale democratie te versterken? Dat is de centrale vraag in het Jaarboek 2017 van de Vereniging van Griffiers, dat…

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de…