Griffier

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Heleen van Dijk is griffier van de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast is zij lid van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers, en van daaruit…

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties in het sociale domein. Hoe krijg je als…

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een belangrijke rol in het proces van de…