Gemeentesecretaris

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te…

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van…

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring…

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf…

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid transparanter maken. Laat je inspireren door…

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de…

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde maaltijdgesprekken gaan wethouders, gemeentesecretarissen en…

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een belangrijke rol in het proces van de…

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed? Die vragen staan centraal in de Verkenning voor een…

Gemeenten organiseren regelmatig een referendum over een actueel lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld over parkeerbeleid of een voorgenomen…

De overheid verandert van ‘alles regelen’, naar een overheid die ruimte biedt aan initiatieven van buiten. Hierdoor verandert ook de relatie…